Unitat de Crisi

Ingrés de Curta Estada
Centre residencial de curta estada que ofereix un ingrés ràpid i immediat a usuaris en situació de crisi associada al consum i produïda per una combinació de factors de tipus mèdic, social, psicològic o amb tots aquests factors alhora i que no són atesos, ni tributaris dels serveis d’urgències sanitaris o socials.

Aquest recurs ha de dispensar una atenció mèdica i psicològica i facilitar durant uns dies la contenció suficient als drogodependents perquè es puguin estabilitzar i prendre decisions sobre el seu futur. Aquesta atenció i contenció en moments de crisi pot resultar clau per reconduir-lo cap a una situació més estable a partir d’un pla elaborat durant l’estada en el centre. Aquest pla s’ha de fer en coordinació amb el centre de derivació i amb els serveis sanitaris (hospital general i psiquiàtric) i socials.

Xarxa de Recursos Assistencials
La Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD) és una xarxa pública de recursos especialitzats en l'atenció i el seguiment de problemes relacionats amb el consum, l’abús i/o la dependència de substàncies psicoactives.

La xarxa de recursos proporciona atenció sociosanitària i comunitària per a tot tipus de drogodependències a través de diferents serveis distribuïts per tot el territori.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i el Pla director de salut mental i addiccions coordina, planifica i planteja les directrius que ha de seguir la XAD.

Criteris d’Admissió

  • El pacient presenta una situació límit a causa del consum de drogues
  • Requereix un ingrés immediat, ja que la seva crisi no pot ser tractada en altres recursos que tenen llista d’espera.
  • El pacient ha de venir derivat d’un C.A.S. o d’altres Centres de la Xarxa en Drogodependències, també de Centres Penitenciaris i des de Serveis d’Urgències Hospitalàries.
    (Descarregar document derivació i enviar a UC@aalba.org)
  • Acceptar el reglament intern
  • Ser major de 18 anys

Objectius:
Aturar, contenir i donar sortida

  • Oferir de forma ràpida al drogodependent en situació de crisi, un espai on aturar el consum i poder reflexionar sobre la seva situació
  • Pal•liar la situació de crisi , tant a nivell mèdic com psicosocial: contenir
  • Analitzar la seva situació de crisi i elaborar amb el C.A.S. l’usuari un pla de treball per la sortida

Afavorir l’accés als recursos assistencials, així com la reestructuració d’altres vincles significatius (ex: família).

ALBA - Recursos a les Drogodependències

Atenció! Aquest lloc usa cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús. Saber més

Accepto